Solpaneler

Solpaneler är ett bra sätt att minska sina elkostnader och bidra till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. Idag kan man montera solpaneler på både villor och lägenhetshus. Även fabriksbyggnader och lador kan förses med solpaneler.

Har man öppen mark som inte används kan man sätta upp ställningar för solpaneler.