Värm fjärrvärme med solceller

För att kunna prata om hur solceller kan värma upp fjärrvärme, måste vi först förklara vad fjärrvärme är för något.

Fjärrvärme cykeln

Fjärrvärme är en metod för att producera och distribuera stora mängder värme. All produktion sker i stora anläggningar, och distribueras via rör till bostäder runtom ett specifikt område. Att producera och distribuera värme på det här sättet kallas för stordriftsdistribution. Denna sortens distribution är att föredra framför smådriftsdistribution, då produktionen av värme är mycket effektivare, bränslesnålare och miljövänligare.

Från anläggningar till kunder
I stora anläggningar förbränns avfall, olja, kol, biobränsle eller naturgas, som då hettar upp vatten
Vattnet åker via rör som är lagda under marken till olika byggnader, så som bostäder och företag
Alla byggnader som värms upp av fjärrvärme har en egen värmecentral. Det är i denna värmecentral som värmen från vattnet i rören hamnar
Vattnet fortsätter tillbaka till anläggningarna där det värms upp på nytt

Fjärrvärme och solceller

Nu har vi lite koll på hur fjärrvärme värmer upp byggnader, men hur kan solceller förbättra produktionen?

Solceller kan förbättra produktionen genom att vara ett komplimang till annan sorts bränsle. Med solceller hade det inte behövts bränna så mycket olja och definitivt inte någon kol. Att bränna kol är allt annat en miljövänligt, och är därför något vi människor bör undvika helt. Förutom miljöaspekterna behöver insamlingen av värme från solceller knappt någon mänsklig inblandning, då värmen samlas upp automatiskt. Till skillnad från vid förbränning där människor i stora maskiner måste skyffla in det som ska förbrännas. Värmen från solen är också obegränsad, vi kommer inte få slut på den på flera miljarder år. Kol, olja och naturgas däremot är däremot värmekällor som vi har begränsat av. När vi använt upp allt kan vi inte få mer. Det är därför bättre att investera i solvärme. Det finns faktiskt en del värmeverk som har börjat med värme från solpaneler, detta för att kompensera för allt utsläpp som all förbränning innebär.

Så om ni någon gång funderar eller redan nu funderar på att skaffa fjärrvärme, fråga om värmeverket använder solvärme.