Tänk smart när ni använder integrationsmotor

Att vara ett datorföretag som hanterar mycket data kräver en stor del energi. Det är därför viktigt att man som företag tar till vara på varje kilowattimme som företaget gör åt, detta vare sig det gäller datorskärmar, belysning eller integrationsmotor.

Det första som bör ses över är ifall energi görs åt i onödan. Det kan till exempel handla om belysning som står på hela natten, helgen eller dagar då ingen är på kontoret. Det kan också vara datorskärmar och datorer som inte behöver stå på, men gör det iallafall, detta är förmodligen den vanligaste formen av energislöseri på kontor. Att datorer och datorskärmar lämnas påslagna är med största sannolikhet inte med meningen, men de lämnas på av glömska.

Det andra som företag bör se över sina vardagliga vanor, vid till exempel lunch och kafferaster. Om någon till exempel lämnar kylen öppen för länge, slösas energi på att ha kylskåpslampan tänd hela tiden. Om en kyl och eller frys är öppen för länge förstörs livsmedlen inne i dem. I värsta fall kan det också leda till fuktskador, vilket absolut inte är bra för varken kontoret eller människorna som jobbar där. Det skadar också företaget ekonomisk genom att en expert på fuktskydd måste anlitas, för att få bort fuktskadorna.

Med detta i åtanke hoppas vi att ni tänker till när ni går på helg eller semester.