Det är dags att börja tänka på något annat än sig själv

Ja, så är det faktiskt. Mitt i en pandemi kan vi inte sitta och tycka synd om oss själva. Mitt i en miljökris som tar hårt på vårt klimat. Vi behöver börja tänka på något annat än oss själva och för att göra detta på ett sätt så kan man installera solceller.

Man kan ta tillvara på en av de mest återanvändbara energikällorna som finns, nämligen solljuset, genom att installera solceller. Det är nämligen en energikälla som inte bara ger värma utan också mer pengar i din ficka. Därför anses solceller vara ett av de bästa energialternativen för hushåll och förtag.

Solpanelen har i uppgift att fånga in solens ljus och omvandla det till elektricitet som vi kan använda oss utav. Detta görs med hjälp av ett halvledarmaterial inuti själva panelen. Elektorerna i halvledarmaterialet laddas med energi av solljuset som fångas upp och energin i sin tur gör så att elektorerna börja röra på sig och då genereras likström. Likströmmen går via en kabel i sin tur för att transporteras till en växelriktare där likströmmen omvandlas till välfungerande växelström som ansluts till husets elnät.

Solen lyser, himlen är blå

Även fast solen inte alltid lyser i Sverige så är detta effektivt ändå, så sitt inte och fundera på någon bortförklaring till att inte installera solceller. Alla som installerade solceller mellan 2018-2020 kunde ansöka om investeringsstöd vilket gör att fler kan ha råd att installera solceller till elnätet. Nu smids givetvis nya framtidsplaner för att kunna främja solceller och göra det till ett självklart val. Och som en liten hemlighet mellan dig och mig. Att installera solceller är faktiskt ganska egoistiskt det med eftersom du sparar pengar i slutändan som du i din tur kan göra något riktigt kul för – som bara du vill! 🙂